Breakpoint's W-litter born 2015-05-07.

4 groen. males, 3 groen. females and 1 terv. female. 1 male died.

Ughor van Moned x N Ch DK Ch Breakpoint's Okey of Joy.
Wolf, Wilson, Wargas & Wera, Wega, Wita, Wanda.


Puppies 6 weeks old.
 

Puppies 5 weeks old.
 


The females 2.5 weeks old.

The males 2.5 weeks old.
 


 

 

 

pE.SE. Ughor van Moned

Ned Ch. RE. pE Xoran v.d. Hoge Laer

RE Lutin de la Clairiere aux Louves

Ned. Ch. RE Tee v.d. Hoge Laer

Ch. Elite A Morgana-Dylan v.d. Lamar

Ch. RE Gourou du Crepuscule des Loups

Ned. Ch. RE ELITE A Dylan v.d. Lamar

Breakpoint's Okey of Joy

Korad Breakpoint's Drum of Gamma

HOLLCH
Boetsch de Bruine Buck

Gamma

Breakpoint's Joy of Okey

Quinto-Rival De Bruine Buck

JWW-98 SV-99
Black Hawkwind's Okey Break-Point

   Vi söker fodervärdar i Stockholmstrakten.    

    Kontakta oss på tel 747 03 95 eller mail

                breakpoint@swipnet.se